Wniosek - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Wniosek

 


Wniosek do programu Południowy Bałtyk


W listopadzie i grudniu 2016 gminy Czarna Dąbrówka i Cewice wzięły udział w pracy nad wnioskiem z programu Południowego Bałtyku. Prace nad wnioskiem są częścią współpracy ze szwedzką firmą konsultingową Cross Baltica Sweden AB, w roku 2016  dofinansowaną przez Instytut Szwedzki. Wniosek został złożony w grudniu 2016 roku.


Do głównych celów projektu „South Baltic Food Innovation Culture Actors” (Podmioty innowacyjnej kultury kulinarnej w rejonie południowego Bałtyku) należy zwiększenie możliwości do tworzenia transgranicznych projektów współpracy z udziałem 10 lokalnych podmiotów w rejonie południowego Bałtyku. Partnerstwo tworzą 3 podmioty uczestniczące ze Szwecji (Inkubator i Park Naukowy Krinova jako partner wiodący), z Polski (Gmina Czarna Dąbrówka) i Litwy (Centrum Informacji Turystycznej i Biznesowej w Rietavas, RTVIC), a także kilka innych partnerów stowarzyszonych z 3 krajów. Wiele z tych organizacji wykazuje potrzebę organizacji szkoleń z możliwości nawiązywania współpracy międzynarodowej. Sesje szkoleniowe będą organizowane w pakiecie roboczym nr 3 i koordynowane przez RTVIC. Ze względu na doświadczenie w dziedzinie rozwoju kultury, Czarna Dąbrówka będzie koordynatorem pakietu nr 4, mającego na celu rozwój wydarzeń kulturalnych w aspekcie transgranicznym. Gmina Cewice wzięła na siebie rolę Partnera wspierającego.


Współpraca partnerska przejdzie przez kilka etapów rozwoju projektowego w celu stworzenia nowego, międzynarodowego projektu. Proces uczenia się od siebie wzajemnie poprzez wymianę doświadczeń, z udziałem ekspertów, będzie dotyczyć zagadnienia innowacyjnej kultury kulinarnej. Wizyty studyjne będą istotnym elementem w WP3, podczas których partnerzy będą mieli możliwość wymiany dobrych praktyk. Dzięki strukturze partnerstwa, w związku z zaangażowaniem wielu organizacji pozarządowych, lokalne podmioty uzyskają nowe umiejętności i jednocześnie wniosą wiele synergii w rozwój nowych projektów. Partnerzy swoje zdolności organizacyjne skoncentrują wokół bieżących wydarzeń, rozwijając je w perspektywie transgranicznej z innymi partnerami z krajów rejonu południowego Bałtyku. Testowane będą również możliwości użycia w przyszłości platform cyfrowych przy współpracy transgranicznej.
Międzysektorowa współpraca między instytucjami to dobra metoda pracy w przypadku różnic kulturowych, a także sprawdzająca się w wyjaśnianiu przeobrażeń historycznych, które mając wpływ zarówno na gospodarkę, jak i mentalność, doprowadziły do powstania powojennej przepaści w rozwoju między krajami. Dlatego też wszystkim działaniom nada się wspólną jakość  międzykulturowego dialogu i komunikacji.


Projekt będzie wdrażany między 1 czerwca a 30 listopada 2018.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego